Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252
Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252

Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego [...] LM-252

Author: Lachowicz Stanisław August

Title: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego, wojewody Wileńskiego marszałka i kanclerza W. X. L. Księcia na Ołyce i Nieświeżu, Brzeskiego, Szawelskiego, Kowieńskiego i Boryssowskiego etc. starosty : tudzież niektóre jego listy do Mikołaja Radziwiłła, wojewody Trockiego, Beaty Xiężnej Ostrogskiej, Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła, wojewodzica wileńskiego, marszałka nadwornego W.X.L., X. Alberta, Palatyna Renu etc. : z autentyków spisane i wydane.

Published: T. Glücksberg, 1842.

Format: p. 323.

Binding: contemporary binding.

The letters from Sigismund Augustus to Nicholas Radziwill the Black.