Mikolaj Jan Pietkiewicz

Mykolas Jonas Petkevičius (Mikołaj Jan Pietkiewicz, born in 1886 in Vilnius, died in 1960 in Giżycko) – architect, painter. He participated in exhibitions in Vilnius: 1928 and twice in 1940. Since 1945, he lived in Giżycko.

Reference: Kat. IVdorocznej wystawy  obrazow i rzezb, WTAP. Wilno 1928. –Apžvalginės Dailės Parodos. Katalogas. Valstybinės Vrublevskio Vardo Bibliotekos rūmai. Vilnius [czerwiec-lipiec] 1940. – Kat. Wystawy wilenskich art.  Plastyków, Zw. Art. Malarzy Litewskiej Radzieckiej Republiki Socjalistycznej, b Palac Oginskich, Wilno wrzesien -pazdziernik 1940. - Poklewski J., Pol. zycie artyst. w międzywojennym Wilnie, Torun 1994. IS PAN, materialy Slownika art. pol., notatka z rozmowy telefonicznej z Jadwiga Pietkiewicz, Gizycko, z 12 VI 1999.