Bronius Šaliamoras

Bronius Šaliamoras (1893-1976)