Marcelis Januškevičius

Marcelis Januševičius (Marcelli Januszkiewicz, 1806–1859 m.) – XIX a. dailininkas (tapytojas, piešėjas, dekoratorius), gyvenęs ir kūręs Vilniuje.