Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235
Dzieje narodu litewskiego […] K-235

Dzieje narodu litewskiego […] K-235

Author: Narbutas Teodoras , 1784 - 1864

Title:  Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane z dołączeniem potoku pochodzeń ludów narodu litewskiego i cztérech tablic rodowych xiążąt litewskich / przez Teodora Narbutta.

Published: Wilno : nakładem Rubena Rafałowicza, 1847 (Wilno : drukiem Józefa Zawadzkiego). 

Format:VII, 244 p., [4] lent. lap.